Den 28/9-2013 Var det daxs för Carillo, Willma & Charlie igen smiley! Kan säga att vi åkte hem väldigt lyckliga denna dagen. Carillo Bir & Willma Bim valp smiley. Ella Bir & slutade som Bis 4 smiley. Mayha Bir veteran & slutade som Bis 1 Veteran smiley. Vi blev Bästa avelsgrupp & uppfödargrupp igen smiley. Här kommer lite bilder från dagen smiley.Kritiker från dagen löd : Picabo’s Carillo “Carillo” Bästa hane valpkl Bir valp med Hp Kritik:tilltalande,propotionerlig kompakt kropp, vackert huvud med flata kinder, korrekt bett, mandelformade ögon med vänligt uttryck, vacker överlinje som löper ut i en lagom lång stark rygg, fria rörelser med långt steg mkt trevligt temperament, Välvisad

Picabo’s Nightwish “Willma” Bästa tik valpkl Bim med Hp Kritik:Feminin med välformat vackert huvud med flata kinder,korr bett,droppformade öron, tilltalande överlinje, väl markerat förbröst, välformad bröstkorg, väl ansatt svans, rör sig väl när hon vill, trevligt temperament.

Picabo’s In Flame’s “Charlie” Valpkl hanar 3:a Kritik:5,5 månader hanvalp, glad, vackert välformat huvud, korrekt bett, droppformade öron, vacker överlinje med en plan stark rygg, välformad bröstkorg, väl ansatt svans, rör sig ännu valpigt, visar lovande långa rörelser, behöver mer ringträning, trevligt temperament

Picabo’s Red Lips “Ella” Bästa tik vuxna Bir med Hp/ Bis 4 Kritik:Tilltalande tik,vacker siluett, vackert feminint huvud, väl markerad fåra, vackra vänliga ögon, väl ansatta öron, korr saxbett, lång hals, stadig rygg,mycket välformad bröstkorg, stabila marknära långa rörelser som hon visar upp med stor självsäkerhet,trev temperament, Välvisad

Larix Eagre To Please “Mayha” Bästa tik veteran Bir med Hp/ Bis 1 veteran. Kritik: Vacker veteran ädelt huvud, vänligt uttryck, korr bett, välmarkerat förbröst, välformad bröstkorg,stadig länd,väl ansatt svans, rör sig sunt runt om med marknära rörelser, värdig veteran som presenteras i utm skick.

Avelsklass med Picabo’s Red Lips, Picabo’s Carillo,Picabo’s Nightwish & Picabo’s In Flames Bästa avelskl med Hp Kritik: vacker grupp där tiken har lämnat 3 utm lovande valpar, vackra siluetter med stabila ryggar. Harmoniska rörelser, trevliga sunda hundar. Stort Grattis Till Uppfödaren.

Uppfödarklass med Picabo’s Carillo, Picabo’s Nightwish & Picabo’s In Flames Bästa uppfödarkl med Hp Kritik: en kombination typlika kullsyskon med stor könsprägel, vackra siluetter med korta närmast kvadratiska kroppar, starka ryggar, väl ansatta svansar, harmoniska rörelser, glada & trevligt temperament.

Domare var Mathilda Sandberg.

Tack till alla inblandade smiley.